HP 15-bs000 user manual download (Page 52 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 70
BEMÆRK:
Pinkoden er ikke begrænset i længde, men den må kun bestå af tal. Ingen bogstaver eller
specialtegn er tilladt.
Brug af internetsikkerhedssoftware
Hvis du bruger din computer til at åbne e-mails, et netværk eller internettet, udsættes computeren for virus,
spyware og andre onlinetrusler. For at beskytte computeren kan der være forudinstalleret
internetsikkerhedssoftware, der omfatter antivirus- og Ƭ³µZ´¼¼¿ÄXQN±»RQµ³¹ på computeren som
prøveversioner. Med henblik på at yde beskyttelse mod nye virusser og andre sikkerhedstrusler skal
antivirussoftware jævnligt opdateres. Det anbefales kraftigt, at du opgraderer prøvetilbuddet eller køber den
relevante software for at beskytte din computer fuldt ud.
Brug af antivirussoftware
Computervirusser kan deaktivere programmer, funktioner eller operativsystemet eller forårsage en unormal
funktionsmåde. Antivirusprogrammer kan spore de ƮµV±µ virusser, tilintetgøre dem og, i de ƮµV±µ tilfælde,
reparere de skader, de eventuelt har forvoldt.
For at yde vedvarende beskyttelse imod nye virusser, skal antivirussoftware holdes opdateret.
Et antivirusprogram er eventuelt forudinstalleret på computeren. Det anbefales kraftigt, at du anvender et
antivirusprogram efter eget valg for at beskytte din computer fuldt ud.
Hvis du vil have yderligere oplysninger om computervira, kan du skrive
support
i søgefeltet på
værktøjslinjen og derefter vælge appen
½P Support Assistant
.
- eller -
Klik på ikonet med spørgsmålstegnet på værktøjslinjen.
Brug af ƬUHZµOO´²ÄWZµUH
Firewalls er designet til at forhindre uautoriseret adgang til et system eller netværk. En Ƭ³µZ´¼¼ kan være
software, som du installerer på computeren og/eller netværket, eller det kan være en løsning, der består af
både hardware og software.
Der ƬQGµV to typer Ƭ³µZ´¼¼VÑ
·ærtsbaserede Ƭ³µZ´¼¼V – software, der kun beskytter den computer, den er installeret på.
¶etværksbaserede Ƭ³µZ´¼¼V – installeret mellem DSL- eller kabelmodemmet og hjemmenetværket for
at beskytte alle computere i netværket.
¶år en Ƭ³µZ´¼¼ er installeret på et system, overvåges alle data, der sendes til og fra systemet, og
sammenlignes med et sæt À³XJµ³GµƬQµ³µGµ sikkerhedskriterier. Alle data, der ikke overholder disse kriterier,
blokeres.
Installation af softwareopdateringer
HP, Windows og software fra tredjepart, der er installeret på din computer, skal opdateres med jævne
mellemrum for at afhjælpe sikkerhedsproblemer og forbedre softwareydelsen.
F¼RSIGTIG:
Microsoft udsender meddelelser om Windows-opdateringer, som kan indeholde
sikkerhedsopdateringer. For at beskytte computeren mod sikkerhedsbrud og computervirusser bør du
installere alle opdateringer fra Microsoft, så snart du får besked om dem.
Du kan installere disse opdateringer automatisk.
42
Kapitel 8
Beskyttelse af computer og oplysninger
Sample