HP 15-bs000 user manual download (Page 51 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 51 of 70
¼psætning af adgangskoder i Setup ·tility (BI¼S)
Adgangskode
Funktion
Administratoradgangskode
Skal angives, hver gang du åbner Setup Utility (BIOS).
Hvis du glemmer din administratoradgangskode, kan du ikke
få adgang til hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS).
Startadgangskode
Skal indtastes, hver gang du tænder eller genstarter
computeren eller afslutter dvale.
Hvis du glemmer din startadgangskode, kan du ikke tænde
eller genstarte computeren eller afslutte dvaletilstand.
Sådan kan du angive, ændre eller slette en administrator- eller startadgangskode i Setup Utility (BIOS):
F¼RSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
BEMÆRK:
For at starte Setup Utility skal computeren være i tilstand for bærbar computer, og du skal bruge
tastaturet, der er forbundet til din bærbare computer. Tastaturet på skærmen, som vises i tablettilstand, kan
ikke få adgang til Setup Utility.
1.
Start af Setup Utility (BIOS):
Computere eller tabletter med tastaturer:
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Tabletter uden tastaturer:
1.
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Forøg lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk derefter hurtigt på knappen Ãeducér lydstyrke, og hold
den nede.
– eller –
Tænd eller genstart tabletten, og tryk hurtigt på Windows-knappen, og hold den nede.
2.
Tryk på
f10
.
2.
·ælg
Sikkerhed
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
Brug af ¿indows ½ello (kun udvalgte produkter)
På produkter med ƬQJµ³´Ä±³\NV¼áVµ³ eller infrarødt kamera kan du bruge Windows Hello til at logge på. Det
gør du ved at stryge ƬQJµ³µQ eller kigge i kameraet.
Følg disse trin for at opsætte Windows Hello:
1.
·ælg knappen
Start
, vælg
Indstillinger
, vælg
Konti
, og vælg derefter
Indstillinger for logon
.
2.
Følg anvisningerne på skærmen under
¿indows ½ello
for at tilføje både en adgangskode og en
numerisk pinkode, og registrer derefter dit ƬQJµ³´Ä±³\N eller dit ansigts-id.
Brug af Windows Hello (kun udvalgte produkter)
41
Sample