HP 15-bs000 user manual download (Page 46 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 46 of 70
7
Vedligeholdelse af computeren
Det er vigtigt at udføre regelmæssig vedligeholdelse for at bevare computeren i optimal tilstand. Dette
kapitel forklarer, hvordan du bruger værktøjer som Diskdefragmentering og Diskoprydning. Dette kapitel
indeholder desuden en vejledning i opdatering af programmer og drivere, trin til at rense computeren og gode
råd om at rejse med (eller forsende) computeren.
Forbedring af ydeevnen
·ed at udføre regelmæssige vedligeholdelsesopgaver ved brug af værktøjer som Diskdefragmentering og
Diskoprydning kan du forbedre computerens ydelse.
Brug af Diskdefragmentering
HP anbefaler brug af Diskdefragmentering til at defragmentere harddisken mindst én gang om måneden.
BEMÆRK:
Det er ikke nødvendigt at køre diskdefragmentering på SSD-drev.
Sådan kører du Diskdefragmentering:
1.
Slut computeren til vekselstrøm.
2.
Skriv
defragmenter
i søgefeltet på værktøjslinjen, og vælg derefter
Defragmenter og optimer drev
.
3.
Følg anvisningerne på skærmen.
Du kan ƬQGµ yderligere oplysninger i hjælpeprogrammet til programmet Diskdefragmentering.
Brug af Diskoprydning
Brug Diskoprydning til at gennemsøge harddisken for unødvendige Ƭ¼µ³¹ som du uden risiko kan slette og
derved frigøre diskplads, så computeren kører mere µƫµN±»Y±¸
Sådan kører du Diskoprydning:
1.
Skriv
disk
i proceslinjens søgefelt, og vælg derefter
Diskoprydning
.
2.
Følg anvisningerne på skærmen.
Brug af ½P 3D DriveGuard (kun udvalgte produkter)
HP 3D Drive½uard beskytter harddisken ved at parkere drevet og standse dataanmodninger i følgende
situationer:
Du taber computeren.
Du Ʈ\±±µ³ computeren med skærmen lukket, mens computeren kører på batteristrøm.
Kort tid efter én af disse hændelser returnerer HP 3D Drive½uard harddisken til normal drift.
BEMÆRK:
Kun interne harddiske er beskyttet af HP 3D Drive½uard. En harddisk, der er installeret i en valgfri
dockingenhed eller er sluttet til en USB-port, er ikke beskyttet med HP 3D Drive½uard.
BEMÆRK:
Fordi SSD-drev (solid-state drive) ikke har bevægelige dele, er HP 3D Drive½uard ikke nødvendigt
for disse drev.
36
Kapitel 7
·edligeholdelse af computeren
Sample