HP 15-bs000 user manual download (Page 45 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 45 of 70
Kørsel på ekstern strøm
Se plakaten
Opsætningsanvisninger
, der ƬQGµV i computerkassen, for at få oplysninger om at tilslutte ekstern
strøm.
Computeren bruger ikke batteristrøm, når den er tilsluttet ekstern strøm med en godkendt
vekselstrømsadapter eller en valgfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt.
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer er det kun den vekselstrømsadapter, der fulgte
med computeren, en reservevekselstrømsadapter fra HP eller en kompatibel vekselstrømsadapter, der er
købt af HP, der må anvendes.
ADVARSEL!
Du må ikke oplade computerens batteri om bord på et Ʈ\¸
Under følgende forhold skal du tilslutte computeren til en ekstern strømkilde:
¶år du oplader eller kalibrerer et batteri
·ed installation eller opdatering af systemsoftware
·ed opdatering af systemets BIOS
·ed skrivning af oplysninger til en disk (kun udvalgte produkter).
¶år der køres Diskdefragmentering på computere med interne harddiske
¶år der foretages sikkerhedskopi eller genoprettelse
·ed tilslutning af computeren til en ekstern strømkilde:
Batteriet begynder at oplade.
Skærmens lysstyrke øges.
Ikonet for strøm
skifter udseende.
¶år du frakobler ekstern strøm:
Computeren skifter til batteristrøm.
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets strøm.
Ikonet for strøm
skifter udseende.
Kørsel på ekstern strøm
35
Sample