HP 15-bs000 user manual download (Page 44 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 44 of 70
·dtagning af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
1.
Placer computeren om på en plan RYµ³Ʈ´Gµ¹ så batteriet vender ind mod dig selv.
2.
Brug batteriudløserknappen
(1)
til at låse op for batteriet og brug derefter højre batteriudløserknap
(2)
til at udløse batteriet.
BEMÆRK:
Udløserknappen til batteriet vender automatisk tilbage til den oprindelige position.
3.
Tag batteriet
(3)
ud af computeren.
¼pbevaring af et batteri, der kan udskiftes af brugeren
F¼RSIGTIG:
For at undgå beskadigelse af batteriet bør det ikke udsættes for høje temperaturer i længere
perioder.
Et batteri, der ikke anvendes, skal kontrolleres hver 6. måned. Hvis kapaciteten er mindre end 50 procent, skal
batteriet oplades, inden det udtages til opbevaring.
%²UW´NµƫHO´H af et batteri, som kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
Formindsk risikoen for brand eller forbrændinger ved at undlade at knuse, punktere eller skille
batteriet ad. Undgå at kortslutte eksterne kontakter. Bortskaf ikke batteriet ved at brænde det eller smide det
i vandet.
Du kan ƬQGµ yderligere oplysninger om korrekt ÀR³±VN´ƫµ¼Vµ af batterier i
Generelle bemærkninger, sikkerhed
og miljø
.
Sådan får du adgang til dette dokument:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og vælg derefter
½P dokumentation
.
34
Kapitel 6
Strømstyring
Sample