HP 15-bs000 user manual download (Page 43 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 43 of 70
Computeren foretager følgende handlinger ved kritisk lav batterispænding:
Hvis dvaletilstand er deaktiveret, og computeren er tændt eller i slumretilstand, forbliver den kortvarigt
i slumretilstand, hvorefter den lukkes, og ikke-gemte data går tabt.
Hvis dvaletilstand er aktiveret, og computeren er tændt eller er i slumretilstand, startes dvaletilstand.
Afhjælpning af lav batterispænding
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der er en ekstern strømkilde til rådighed
Tilslut en af følgende til computeren og til en stikkontakt:
·ekselstrømsadapter
·algfri dockingenhed eller udvidelsesprodukt
·algfri netadapter købt som tilbehør hos HP
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når der ikke er nogen strømkilde til rådighed
½em dataene, og luk computeren.
Sådan afhjælpes en lav batterispænding, når computeren ikke kan afslutte dvaletilstand
1.
Slut vekselstrømsadapteren til computeren og til en stikkontakt.
2.
Hvis computeren har et batteri, der kan udskiftes af brugeren (kun udvalgte produkter), skal du koble
computeren fra ekstern strøm og derefter fjerne batteriet.
Batteri, som kan udskiftes af brugeren
ADVARSEL!
For at mindske potentielle sikkerhedsproblemer må du kun anvende batteriet, der fulgte med
computeren, og som kan udskiftes af brugeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt batteri, der
er købt hos HP.
F¼RSIGTIG:
Hvis du fjerner et batteri, der kan udskiftes af brugeren, og det er den eneste strømkilde til
computeren, risikerer du at miste data. Du kan forhindre tab af data ved at gemme dit arbejde eller lukke
computeren via Windows, før du fjerner batteriet.
Kørsel på batteristrøm
33
Sample