HP 15-bs000 user manual download (Page 42 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 42 of 70
For at bruge HP Fast Charge skal du lukke din computer ned og derefter tilslutte vekselstrømsadapteren til
din computer og til ekstern strøm.
Visning af batterispænding
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du placere
musemarkøren over ikonet for
Strøm
.
Sådan ƬQ¸HU du oplysninger om batterierne i ½P Support Assistant (kun udvalgte
produkter)
Sådan får du adgang til oplysninger om batteri:
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
½P Support Assistant
.
‒ eller –
·ælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
·ælg
Min PC
, vælg fanen
Diagnostik og værktøjer
, og vælg derefter
½P batterikontrol
. Hvis HP
batterikontrol angiver, at batteriet skal udskiftes, skal du kontakte support.
HP Support Assistant indeholder følgende værktøjer og oplysninger om batteriet:
HP batterikontrol
Oplysninger om batterityper, V²µº»ƬN´±»RQµ³¹ livscyklusser og kapacitet
Batteribesparelse
Sådan sparer du på batteriet og maksimerer batteriets levetid:
Ãeducér skærmens lysstyrke.
·ælg indstillingen
Strømbesparelse
under Strømstyring.
Sluk for trådløse enheder, når de ikke er i brug.
Frakobl ubenyttede eksterne enheder, der ikke er tilsluttet en ekstern strømkilde, f.eks. en ekstern
harddisk, der er tilsluttet en USB-port.
Afbryd, deaktiver eller fjern eventuelle eksterne mediekort, du ikke bruger.
Start slumretilstand, eller luk computeren, før du forlader arbejdet.
øHQW¶Ƭ³HU¶QJ af lave batteriniveauer
¶år et batteri, der er computerens eneste strømkilde, når en lav eller kritisk batterispænding, sker følgende:
Lysdioden for batteriet (kun udvalgte produkter) angiver en lav eller kritisk lav batterispænding.
- eller -
Ikonet for strøm
viser en meddelelse om lav eller kritisk lav batterispænding.
BEMÆRK:
Du kan ƬQGµ yderligere oplysninger om ikonet for strøm i
Brug af strømikonet og
indstillinger for strøm
på side
31
.
32
Kapitel 6
Strømstyring
Sample