HP 15-bs000 user manual download (Page 41 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 41 of 70
1.
½em dit arbejde, og luk alle åbne programmer.
2.
·ælg knappen
Start
, klik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk computeren
.
Hvis computeren ikke reagerer, og du ikke kan anvende de foregående procedurer for nedlukning, kan du
forsøge med følgende nødlukningsprocedurer i den viste rækkefølge:
Tryk på
ctrl
+
alt
+
delete
, vælg ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Luk ned
.
Tryk på og hold tænd/sluk-knappen inde i mindst 10 sekunder.
Kobl computeren fra den eksterne strøm.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
Ikonet for strøm
ƬQGµV på værktøjslinjen i Windows. Med batterimåleren kan du hurtigt få adgang til
strømindstillingerne og se det resterende batteriniveau.
Hvis du vil se procentdelen af resterende batterispænding og den aktuelle strømstyringsplan, skal du
placere musemarkøren over ikonet for
Strøm
.
Hvis du vil bruge Strømstyring, skal du højreklikke på ikonet
Strøm
og derefter vælge
Strømstyring
.
Forskellige strømikoner viser, om computeren kører på batteri eller på ekstern strøm. ·ed at placere
musemarkøren over ikonet vises der en meddelelse, hvis batteriet har nået en lav eller kritisk
batterispænding.
Kørsel på batteristrøm
ADVARSEL!
Kun det batteri, der fulgte med computeren, et ombytningsbatteri fra HP eller et kompatibelt
batteri, der er købt hos HP, må anvendes til computeren for at mindske potentielle sikkerhedsproblemer.
¶år der er et opladet batteri i computeren, og denne ikke er sluttet til ekstern strøm, kører den på
batteristrøm. ¶år computeren er slukket og koblet fra ekstern strøm, ´Ʈ´Gµ³ batteriet i computeren
langsomt. Computeren viser en meddelelse, hvis batteriet når en lav eller kritisk lav batterispænding.
Computerbatteriets levetid varierer afhængigt af indstillingerne for strømstyring, de programmer, der køres
på computeren, skærmens lysstyrke, eksterne enheder, der er sluttet til computeren, og andre faktorer.
BEMÆRK:
Skærmens lysstyrke reduceres automatisk for at spare på batteriets strøm, når du frakobler
ekstern strøm. Udvalgte computerprodukter kan skifte mellem J³´ƬVNµ tilstande for at spare på batteriets
strøm.
Brug af ½P Fast Charge (kun udvalgte produkter)
Funktionen HP Fast Charge giver dig mulighed for hurtigt at oplade computerbatteriet. Opladningstiden kan
variere +/-10 Ð. Afhængigt af computermodellen og den HP-vekselstrømsadapter der følger med din
computer, fungerer HP Fast Charge på en af følgende måder:
¶år den resterende batterispænding er mellem nul og 50 Ð, oplades batteriet til 50 Ð af den fulde
kapacitet i ikke mere end 30 minutter.
¶år den resterende batterispænding er mellem nul og 90 Ð, oplades batteriet til 90 Ð af den fulde
kapacitet i ikke mere end 90 minutter.
Brug af strømikonet og indstillinger for strøm
31
Sample