HP 15-bs000 user manual download (Page 40 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 40 of 70
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
Du kan aktivere brugerstartet dvaletilstand eller ændre andre strømindstillinger og timeout under
Indstillinger for strøm.
1.
Højreklik på ikonet
Strøm
,
og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
2.
I venstre rude skal du vælge
Vælg, hvad tænd/sluk-knapperne gør
(ordlyden kan variere fra produkt til
produkt).
3.
Afhængigt af dit produkt kan du aktivere dvaletilstand ved batteristrøm eller ekstern strøm på en af
følgende måder:
Tænd/sluk-knappen
– Under
Indstillinger for Tænd/sluk-knap, slumreknap og låg
(ordlyden kan
variere fra produkt til produkt) skal man vælge
»år jeg trykker på tænd/sluk-knappen
, og vælg
derefter
Dvale
.
Slumreknap
(kun udvalgte produkter) – Under
Indstillinger for Tænd/sluk-knap, slumreknap og
låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal man vælge
»år jeg trykker på tænd/sluk-
knappen
, og vælg derefter
Slumre
.
Låg
(kun udvalgte produkter) – Under
Indstillinger for Tænd/sluk-knap, slumreknap og låg
(ordlyden kan variere fra produkt til produkt) skal man vælge
»år jeg lukker låget
, og vælg
derefter
Dvale
.
Strømmenu
– ·ælg
Rediger indstillinger, der i øjeblikket er utilgængelige
, og marker derefter
afkrydsningsfeltet
Dvale
under
Lukkeindstillinger
.
Man kan få adgang til strømmenuen ved at vælge knappen
Start
.
4.
·ælg
Gem ændringer
.
For at starte dvaletilstanden, skal du bruge den metode, som du har aktiveret i trin 3.
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen for at afslutte dvaletilstand.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af dvaletilstand, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
»edlukning (slukning) af computeren
F¼RSIGTIG:
Data, der ikke er gemt, går tabt, når computeren lukkes. Sørg for at gemme dit arbejde, før du
lukker computeren.
Kommandoen Luk computeren lukker alle åbne programmer, herunder operativsystemet, og slukker derefter
skærmen og computeren.
Luk computeren under følgende forhold:
¶år du tilslutter en ekstern hardwareenhed, der ikke tilsluttes en USB- eller videoport
¶år computeren ikke bruges eller vil være frakoblet ekstern strøm i en længere periode
Selvom du kan lukke computeren vha. tænd/sluk-knappen, anbefales det at bruge Windows-kommandoen
Luk computeren.
BEMÆRK:
Hvis computeren er i slumre- eller dvaletilstand, skal du først afslutte Slumre eller dvaletilstand
ved at trykke kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
30
Kapitel 6
Strømstyring
Sample