HP 15-bs000 user manual download (Page 39 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 39 of 70
6
Strømstyring
Din computer kan køre på batteristrøm eller på ekstern strøm. ¶år computeren kører på batteristrøm, og der
ikke er en ekstern strømkilde tilgængelig til opladning af batteriet, er det vigtigt, at du holder øje med
batteriniveauet.
¶ogle af strømstyringsfunktionerne, der er beskrevet i dette kapitel, er muligvis ikke tilgængelige på din
computer.
Brug af slumre- og dvaletilstand
F¼RSIGTIG:
Der ƬQGµV adskillige velkendte sårbarheder, når en computer er i slumretilstand. For at
forhindre, at en uautoriseret bruger kan få adgang til data på din computer, selv krypterede data, anbefaler
HP, at du altid benytter dvaletilstand i stedet for slumretilstand, når du ikke er i nærheden computeren. Det er
især vigtigt at du overholder dette, når du rejser med din computer.
F¼RSIGTIG:
For at reducere risikoen for eventuel lyd- og videoforringelse eller tab af lyd- eller
videoafspilningsfunktioner eller tab af oplysninger, skal du undlade at starte slumretilstand under læsning af
eller skrivning til en disk eller et eksternt mediekort.
Windows har to strømbesparende tilstande – Slumre og Dvale.
Slumre – slumretilstanden startes automatisk efter en periode med inaktivitet. Dit arbejde gemmes i
hukommelsen, hvilket giver dig mulighed for hurtigt at genoptage det. Du kan også starte
slumretilstand manuelt. Se
Start og afslutning af slumretilstand
på side
29
for at få Ʈµ³µ oplysninger.
Dvaletilstand – dvaletilstanden startes automatisk, hvis batteriniveauet bliver kritisk. I dvaletilstand
gemmes dit arbejde i en GY´¼µƬ¼ på harddisken, hvorefter computeren lukkes. Du kan også starte
dvaletilstand manuelt. Se
Start og afslutning af dvaletilstand (kun udvalgte produkter)
på side
30
for
at få Ʈµ³µ oplysninger.
Start og afslutning af slumretilstand
Du kan starte Slumre på følgende måder:
Luk skærmen (kun udvalgte produkter).
·ælg knappen
Start
, klik på ikonet
Power
(Strøm), og vælg derefter
Sleep
(Slumre).
Tryk på slumre-genvejstasten: f.eks.
fn+F3
(kun udvalgte produkter).
Du kan afslutte Slumre på en af følgende måder:
Tryk kortvarigt på tænd/sluk-knappen.
Hvis computeren er lukket, skal du løfte skærmen op (kun udvalgte produkter).
Tryk på en tast på tastaturet (kun udvalgte produkter).
Tryk på TouchPad'en (kun udvalgte produkter).
¶år computeren afslutter slumretilstand, vender dit arbejde tilbage på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du har oprettet en adgangskode, der skal anvendes ved afslutning af Slumre, skal du
indtaste din Windows-adgangskode, før dit arbejde vender tilbage på skærmen.
Brug af slumre- og dvaletilstand
29
Sample