HP 15-bs000 user manual download (Page 38 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 38 of 70
Glid med en ƬQJHU (kun berøringsskærm)
Brug glid med en ƬQJµ³¿ÀµYáJµ¼VµQ for at panorere eller rulle gennem lister og sider eller for at Ʈ\±±µ et
objekt.
½lid ƬQJµ³µQ let hen over skærmen for at rulle hen over skærmen i den ønskede retning.
For at Ʈ\±±µ et objekt skal du trykke på et objekt og holde ƬQJµ³µQ på det, og derefter skal du trække
ƬQJµ³µQ for at Ʈ\±±µ objektet.
Brug af valgfrit tastatur og valgfri mus
Med et valgfrit tastatur og en valgfri mus kan du skrive, vælge elementer, rulle og udføre de samme
funktioner, som når du bruger berøringsbevægelser. Fra tastaturet kan du også bruge handlingstasterne og
genvejstasterne til at udføre V²µº»ƬNNµ funktioner.
Brug af tastatur på skærmen (kun udvalgte produkter)
1.
Tryk på tastaturikonet i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen for at få vist et tastatur på
skærmen.
2.
Begynd at skrive.
BEMÆRK:
Der vises muligvis forslag til ord over skærmtastaturet. Tryk på et ord for at vælge det.
BEMÆRK:
Handlingstaster og genvejstaster vises eller fungerer ikke på skærmtastaturet.
28
Kapitel 5
¶avigering på skærmen
Sample