HP 15-bs000 user manual download (Page 36 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 36 of 70
À²ƬQJHUÁNQ¶ÂH]²²¹
Brug ±RƬQJµ³¿NQ»Àµ]RRÁ for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
Ïoom ud ved at sætte to spredte ƬQJ³µ på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
Ïoom ind ved at sætte to samlede ƬQJ³µ på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Glid med to ƬQJUH (kun TouchPad)
Brug glid med to ƬQJ³µ til at Ʈ\±±µ op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
Sæt to spredte ƬQJ³µ på TouchPad-zonen, og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tryk med to ƬQJUH (kun TouchPad)
Brug ±RƬQJµ³¿±³\N¿ÀµYáJµ¼VµQ til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK:
Tryk med to ƬQJ³µ udfører samme funktion som højreklik med musen.
Tryk med to ƬQJ³µ på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
26
Kapitel 5
¶avigering på skærmen
Sample