HP 15-bs000 user manual download (Page 33 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 70
Tilslutning af videoenheder med et ½DMI-kabel (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK:
Hvis du vil tilslutte en HDMI-enhed til din computer, skal du bruge et HDMI-kabel (købes separat).
Hvis du vil se computerskærmbilledet på et HD-tv eller en HD-skærm, skal du tilslutte HD-enheden i henhold
til følgende anvisninger:
1.
Tilslut den ene ende af HDMI-kablet til HDMI-porten på computeren.
2.
Sæt den anden ende af kablet i HD-tv'et eller -skærmen.
3.
Tryk på
f4
for at skifte mellem computerens Ƭ³µ visningstilstande for skærmbilledet:
Kun pc-skærm:
·is kun skærmbilledet på computeren.
Dublet:
·is skærmbilledet samtidigt på både computeren og den eksterne enhed.
·dvid:
·is skærmbilledet udvidet på både computeren og den eksterne enhed.
Kun anden skærm:
·is kun skærmbilledet på den eksterne enhed.
Hver gang du trykker på
f4
, ændres visningstilstanden.
BEMÆRK:
Du opnår de bedste resultater, især hvis du vælger "Udvid"-indstillingen, hvis du øger
skærmopløsningen på den eksterne enhed som nedenfor. ·ælg knappen
Start
, vælg ikonet
Indstillinger
, og vælg derefter
System
. ½å til
Skærmvisning
, vælg den passende opløsning, og vælg
derefter
Bevar ændringer
.
¼psætning af ½DMI-lyd
HDMI er den eneste Y»GµRJ³áQVµƮ´Gµ¹ der understøtter HD-video og -lyd. ¶år du har tilsluttet et HDMI-tv til
computeren, kan du aktivere HDMI-lyden ved at følge disse trin:
1.
Højreklik på ikonet
½øjttalere
i meddelelsesområdet yderst til højre på proceslinjen, og vælg derefter
Afspilningsenheder
.
2.
·ælg navnet på den digitale udgangsenhed under fanen
Afspilning
.
3.
Klik på
Angiv standard
, og klik derefter på
¼K
.
Brug af video
23
Sample