HP 15-bs000 user manual download (Page 30 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 30 of 70
¼pret forbindelse til din mobilenhed (kun udvalgte produkter)
HP Orbit udgør en metode til nemt at Ʈ\±±µ Ƭ¼µ³¹ billeder, videoer og andre oplysninger mellem din
mobilenhed og computeren.
BEMÆRK:
Før opsætning og brug af HP Orbit skal du sikre dig, at din computer og mobilenhed er sluttet til
det samme Wi-Fi-netværk.
Sådan opsætter du HP Orbit:
1.
Download og installer appen HP Orbit fra appbutikken på din mobilenhed.
2.
Ëbn appen
½P ¼rbit
på din mobilenhed.
3.
·ælg knappen
Start
på din computer, og vælg derefter
½P ¼rbit
.
‒ eller –
Ëbn
½P ¼rbit
fra ikonet på proceslinjen.
4.
Følg anvisningerne på skærmen for at åbne en parringskode og fortsætte installationen.
¶år enhederne er parret, vil HP Orbit huske forbindelsen og give dig mulighed for at sende Ƭ¼µ³ mellem
enhederne, når de begge er tilsluttet til det samme Wi-Fi-netværk.
Sådan overfører du Ƭ¼µ³ fra din mobilenhed til din computer:
1.
Ëbn appen
½P ¼rbit
på din mobilenhed.
2.
·ælg Ƭ¼±\²µQ¸
3.
·ælg Ƭ¼µQ¹ og tryk derefter på
Send
.
¶år overførslen er gennemført, vises Ƭ¼µQ i HP Orbit Canvas på din computer.
Sådan overfører du Ƭ¼µ³ fra din computer til din mobilenhed:
1.
Ëbn appen
½P ¼rbit
på din computer.
2.
Træk og slip Ƭ¼µQ ind i HP Orbit Canvas på din computer, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
¶år overførslen er gennemført, vises Ƭ¼µQ i HP Orbit Canvas på din mobilenhed.
Der er Ʈµ³µ oplysninger om brug af HP Orbit under Hjælp i programmet.
BEMÆRK:
Hjælp ƬQGµV ikke på alle sprog.
1.
Ëbn appen
½P ¼rbit
.
2.
·ælg ikonet
Indstillinger
og derefter
½jælp
.
Der er Ʈµ³µ oplysninger om understøttede platforme og sprog på
support
.
20
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample