HP 15-bs000 user manual download (Page 3 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 3 of 70
Sikkerhedsadvarsel
ADVARSEL!
For at mindske risikoen for varmerelaterede skader eller overophedning af computeren må du
ikke placere den direkte i skødet eller blokere ventilationsåbningerne. Du må kun bruge computeren på en
hård, plan RYµ³Ʈ´Gµ¸ Sørg for, at luftstrømmen ikke blokeres af en anden hård RYµ³Ʈ´Gµ¹ f.eks. en tilstødende
printer, eller af en blød RYµ³Ʈ´Gµ f.eks. puder, tæpper eller beklædning. Du må heller ikke lade
vekselstrømsadapteren komme i kontakt med huden eller en blød RYµ³Ʈ´Gµ¹ som puder, tæpper eller tøj
under drift. Computeren og vekselstrømsadapteren overholder temperaturgrænserne for brugertilgængelige
RYµ³Ʈ´Gµ³ som GµƬQµ³µ± af International Standard for Safety of Information Technology Equipment (IEC
60950).
iii
Sample