HP 15-bs000 user manual download (Page 29 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 70
Tilslutning af Bluetooth-enheder
Inden du kan bruge en Bluetooth-enhed, skal du oprette en Bluetooth-forbindelse.
1.
Skriv
bluetooth
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Indstillinger for Bluetooth og andre
enheder
.
2.
Tænd for Bluetooth, hvis det ikke allerede er tændt.
3.
·ælg din enhed på listen, og følg anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis enheden kræver bekræftelse, vises der en parringskode. På den enhed, som du tilføjer, skal
du følge anvisningerne på skærmen for at bekræfte, at koden på din enhed svarer til parringskoden. Du kan
ƬQGµ Ʈµ³µ oplysninger i den dokumentation, der fulgte med enheden.
BEMÆRK:
Hvis din enhed ikke står på listen, skal du sørge for, at Bluetooth er tændt på enheden. ·isse
enheder har muligvis yderligere krav. Se den dokumentation, der fulgte med enheden.
¼prettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LA»
(kun udvalgte produkter)
Brug en LA¶-forbindelse, hvis du ønsker at slutte computeren direkte til en router i dit hjem (i stedet for at
arbejde trådløst), eller hvis du vil oprette forbindelse til et eksisterende netværk på dit kontor.
Tilslutning til LA¶ kræver et ÃÈ-45-(netværks)kabel og et netværksstik. Hvis computeren ikke har et ÃÈ-45-
stik, skal der bruges en dockingenhed (ekstraudstyr) eller udvidelsesport.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik
(1)
.
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik
(2)
eller en router.
BEMÆRK:
Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb
(3)
, der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LA¶ (kun udvalgte produkter)
19
Sample