HP 15-bs000 user manual download (Page 28 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 28 of 70
Brug af ½P Mobilt bredbånd (kun udvalgte produkter)
HP Mobilt bredbånd-computeren er udstyret med indbygget understøttelse af den mobile bredbåndstjeneste.
¶år du bruger din nye computer med en mobiloperatørs netværk, får du mulighed for at oprette forbindelse
til internettet, sende e-mails eller oprette forbindelse til dit virksomhedsnetværk uden at skulle bruge et Wi-
Fi-hotspot.
Du skal eventuelt bruge IMEI- og/eller MEID-nummeret til HP Mobilt Bredbånd-modulet for at aktivere en
mobil bredbåndstjeneste. ¶ummeret kan være trykt på en mærkat, som er placeret på bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
‒ eller –
Du kan ƬQGµ nummeret ved at følge disse trin:
1.
·ælg ikonet ¶etværksstatus på proceslinjen.
2.
·ælg
Vis forbindelsesindstillinger
.
3.
Under afsnittet
Mobilt bredbånd
skal du vælge ikonet ¶etværksstatus.
·isse mobile netværksudbydere kræver brugen af et SIM-kort (Subscriber Identity Module). Et SIM-kort
indeholder grundlæggende oplysninger om dig, f.eks. en PI¶-kode (Personal ÂGµQ±»Ƭº´±»RQ ¶umber), samt
netværksoplysninger. ¶ogle computere har et forudinstalleret SIM-kort. Hvis SIM-kortet ikke er
forudinstalleret, ƬQGµV det muligvis i HP Mobilt Bredbånd-dokumenterne, som fulgte med computeren, eller
den mobile netværksudbyder leverer det evt. særskilt fra computeren.
Oplysninger om HP Mobilt Bredbånd, og hvordan du aktiverer tjenesten hos en foretrukken mobilnetoperatør,
ƬQGµ³ du i HP Mobilt Bredbånd-oplysningerne, som fulgte med computeren.
Brug af GPS (kun udvalgte produkter)
Din computer er muligvis udstyret med en ½PS-enhed (½lobal Positioning System). ½PS-satellitter sørger for
lokaliserings-, hastigheds- og retningsoplysninger til ½PS-udstyrede systemer.
Hvis du vil aktivere ½PS, skal du sørge for, at placering er aktiveret under Placeringsindstilling.
1.
Indtast
placering
i proceslinjens søgefelt, og foretag derefter valg for placering.
2.
Følg anvisningerne til brug af placeringsindstillinger på skærmen.
Brug af trådløse Bluetooth-enheder (kun udvalgte produkter)
En Bluetooth-enhed muliggør kortrækkende, trådløs kommunikation, som erstatter de fysiske
kabelforbindelser, der traditionelt sammenkæder elektroniske enheder som f.eks. følgende:
Computere (stationære, bærbare)
Telefoner (mobiltelefoner, trådløse telefoner, smartphones)
Billedenheder (printer, kamera)
Lydenheder (headset, højttalere)
Mus
Eksternt tastatur
18
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample