HP 15-bs000 user manual download (Page 26 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 26 of 70
3
Tilslutning til et netværk
Du kan have computeren med dig overalt. Men selv når du er hjemme, kan du udforske verden og få adgang til
oplysninger fra millioner af websteder ved brug af din computer og et kabelbaseret eller et trådløst netværk.
Dette kapitel hjælper dig med at komme i forbindelse med verden.
Tilslutning til et trådløst netværk
Din computer er muligvis udstyret med én eller Ʈµ³µ af følgende integrerede trådløse enheder:
WLA¶-enhed – forbinder computeren til WLA¶-netværk (Wi-Fi-netværk eller trådløse LA¶-netværk) i en
virksomheds lokaler, i hjemmet og på RƫµQ±¼»Jµ steder som f.eks. lufthavne, restauranter, caféer,
hoteller og universiteter. I et WLA¶ kommunikerer den trådløse mobilenhed i din computer med en
trådløs router eller et trådløst adgangspunkt.
HP Mobilt bredbånd-modul – giver dig trådløs forbindelse over et trådløst WA¶ (WWA¶), et meget større
område. Mobilnetværksudbydere installerer basestationer (minder om telefonmaster til mobiltelefoner)
over store JµRJ³´ƬVNµ områder for at kunne tilbyde dækning på tværs af hele stater, regioner eller
endda lande.
Bluetooth®-enhed – opretter et personligt netværk (PA¶, personal area network) for at tilslutte til andre
Bluetooth-aktiverede enheder, som f.eks. computere, telefoner, printere, headset, højttalere og
kameraer. I et PA¶-netværk kommunikerer hver enhed direkte med andre enheder, og enhederne skal
være relativt tæt på hinanden. Typisk inden for en radius af 10 meter fra hinanden.
Brug af knapper til trådløs
Du kan kontrollere de trådløse enheder i computeren ved hjælp af en eller Ʈµ³µ af disse funktioner:
Tasten Flytilstand (også kaldet knappen Trådløs eller tast til trådløst) (i dette kapitel kaldes tasten
Flytilstand)
Kontrolelementer i operativsystemet
Tasten Ʈ\W¶O´WµQ¸
Computeren kan have tasten Flytilstand, en eller Ʈµ³µ trådløse enheder og én eller to lysdioder for trådløs.
Alle de trådløse enheder på computeren er aktiveret fra fabrikkens side.
Lysdioden for trådløs angiver den generelle strømtilstand for dine trådløse enheder, ikke status for
individuelle enheder.
Kontrolelementer i operativsystemet
¶etværks- og delingscenter gør det muligt at opsætte en forbindelse eller et netværk, oprette forbindelse til
et netværk og diagnosticere og løse netværksproblemer.
Sådan anvendes kontrolelementer i operativsystemet:
1.
Skriv
kontrolpanel
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg derefter
Kontrolpanel
.
2.
·ælg
»etværk og internet
, og vælg derefter
»etværks- og delingscenter
.
16
Kapitel 3
Tilslutning til et netværk
Sample