HP 15-bs000 user manual download (Page 24 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 70
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved ĵ̼ƬQG»QJ i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet.
VIGTIGT:
Kontroller følgende steder for at ƬQGµ mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, inde i batterirummet, under servicedækslet eller bag på skærmen.
Servicemærkat – ½iver vigtige oplysninger, som hjælper til at »GµQ±»Ƭºµ³µ computeren. ¶år du kontakter
support, vil du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, og muligvis om produktnummeret eller
modelnummeret. Find disse numre, inden du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
Komponent
(1)
Serienummer
(2)
Produktnummer
(3)
½arantiperiode
(4)
Modelnummer (kun udvalgte produkter)
Komponent
(1)
HP produktnavn (kun udvalgte modeller)
(2)
Modelnavn (kun udvalgte produkter)
(3)
Produktnummer
14
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample