HP 15-bs000 user manual download (Page 22 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 70
½andlingstaster
En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at ƬQGµ ud af hvilke der er
tasterne på dit produkt, skal du se
Specialtaster
på side
11
.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.
Ikon
Beskrivelse
Ëbner websiden "Hvordan du får hjælp i Windows 10".
Ãeducerer skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Øger skærmens lysstyrke trinvist, så længe du holder tasten nede.
Skifter mellem visning af billedet på de skærmenheder, der er tilsluttet systemet. Hvis f.eks. en skærm er
tilsluttet til computeren og du gentagne gange trykker på denne tast, ændres skærmbilledet fra
computerskærmen til den tilsluttede skærm, så det samme vises på både computerskærmen og skærmen.
Tænder og slukker for tastaturets baggrundslys (kun udvalgte modeller).
BEMÆRK:
Sluk for denne funktion, hvis du vil spare på batteriet.
Slår højttalerlyden til eller fra.
Ãeducerer højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Forøger højttalerlydstyrken trinvist, når du holder tasten inde.
Afspiller det forrige nummer på en lyd-cd eller det forrige afsnit på en dvd eller Blu-ray-disk (BD).
Starter en lyd-cd, dvd eller bd, sætter den på pause eller genoptager afspilningen.
Afspiller næste nummer på en lyd-cd eller næste afsnit på en dvd eller bd.
Aktiverer eller deaktiverer Ʈ\±»¼V±´QG og den trådløse funktion.
BEMÆRK:
Tasten Flytilstand benævnes også knappen Trådløs.
BEMÆRK:
Der skal i forvejen være opsat et trådløst netværk, hvis du vil oprette en trådløs forbindelse.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample