HP 15-bs000 user manual download (Page 21 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 70
Specialtaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
·iser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører V²µº»ƬNNµ systemfunktioner, hvis den anvendes i
kombination med en anden tast.
(3)
Windows-tasten
Ëbner menuen
Start
,
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen
Start
.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til
at slå funktionen baggrundsbelyst tastatur til eller fra.
(5)
Tasten
num lock
Skifter mellem de navigationsmæssige og numeriske funktioner
på det integrerede numeriske tastatur.
(6)
Integreret numerisk tastatur
Et separat tastatur til højre for bogstavtastaturet. ¶år der
trykkes på
num lock
, kan det numeriske tastatur bruges på
samme måde som et eksternt numerisk tastatur.
BEMÆRK:
Hvis den numeriske tastaturfunktion er aktiv, når
computeren slukkes, genaktiveres den, når der tændes for
computeren igen.
Tastaturområde
11
Sample