HP 15-bs000 user manual download (Page 20 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 20 of 70
Knap
Komponent
Beskrivelse
Tænd/sluk-knap
¶år computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
¶år computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte Slumre.
¶år computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte Slumre.
¶år computeren er i Dvale, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at afslutte Dvale.
F¼RSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring.
Højreklik på knappen
Start
, og vælg derefter
Indstillinger
for strøm
.
10
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample