HP 15-bs000 user manual download (Page 2 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 70
© Copyright 2017 HP Development Company,
L.P.
Bluetooth er et varemærke tilhørende dets
indehaver og anvendes af HP Inc. under licens.
Intel, Celeron og Pentium er varemærker
tilhørende Intel Corporation i USA og andre
lande. Windows er et varemærke eller et
registreret varemærke tilhørende Microsoft
Corporation i USA og/eller andre lande.
Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden
varsel. De eneste garantier for HP's produkter
og serviceydelser er angivet i de udtrykkelige
garantierklæringer, der følger med sådanne
produkter og serviceydelser. Intet heri må
fortolkes som udgørende en yderligere garanti.
HP er ikke erstatningspligtig i tilfælde af
tekniske unøjagtigheder eller ±\²RJ³´ƬVNµ fejl
eller manglende oplysninger i denne
vejledning.
Anden udgave: august 2017
Første udgave: April 2017
Dokumentets bestillingsnummer: 923488-082
Produktbemærkning
Denne vejledning beskriver funktioner, der er
fælles for de ƮµV±µ produkter. ¶ogle af
funktionerne ƬQGµV måske ikke på din
computer.
Ikke alle funktioner er tilgængelige i alle
udgaver eller versioner af Windows.
Systemerne kan kræve opgraderet og/eller
separat ´QVN´ƫµ± hardware, drivere, software
eller BIOS-opdatering for at få fuldt udbytte af
Windows-funktionaliteterne. Windows 10
opdateres automatisk, hvilket altid er
aktiveret. ISP opkræver muligvis gebyrer, og
der kan med tiden forekomme yderligere
behov for opdateringer. Se
, hvis du ønsker
Ʈµ³µ oplysninger.
For at få adgang til de nyeste
brugervejledninger eller vejledninger til dit
produkt skal du gå til
support
og vælge dit land. ·ælg
Find dit
produkt
, og følg derefter anvisningerne på
skærmen.
Vilkår vedrørende software
¶år du installerer, kopierer, downloader eller på
anden vis bruger de softwareprodukter, der er
forudinstalleret på denne computer, indvilliger
du i at være bundet af betingelserne i HP's
slutbrugerlicensaftale (EULA). Hvis du ikke
accepterer disse licensvilkår, er din eneste
mulighed at returnere hele det ubrugte
produkt (hardware og software) inden for 14
dage mod en refundering, der er underlagt
forhandlerens refunderingspolitik.
For yderligere oplysninger eller for at anmode
om en fuld refundering af computerens pris
bedes du kontakte forhandleren.
Sample