HP 15-bs000 user manual download (Page 17 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 70
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for kamera
Tændt: Kameraet er i brug.
(2)
Kamera
½ør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder.
Se
Brug af kameraet
på side
21
vedrørende brugen af dit kamera.
(3)
Indbygget mikrofon
Optager lyd.
(4)
WLA¶-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLA¶'er)
* Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren, og antenne-placeringen varierer. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal
områderne umiddelbart omkring antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan ƬQGµ lovgivningsmæssige oplysninger om trådløs kommunikation i det afsnit af
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø
, der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og vælg derefter
½P dokumentation
.
Skærm
7
Sample