HP 15-bs000 user manual download (Page 16 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 70
Venstre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
(2)
Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri
Hvid: ·ekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er
fuldt opladet.
Blinker hvidt: Forbindelsen til vekselstrømsadapteren er
afbrudt, og batteriet har nået en lav batterispænding.
½ul: ·ekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
Slukket: Batteriet lades ikke op.
(3)
·entilationsåbning
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at
nedkøle interne komponenter og forhindre overophedning. Det
er helt normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under
drift.
(4)
ÃÈ-45-stik (netværk)/lysdioder for status
Tilslutter et netværkskabel.
Hvid: ¶etværket er tilsluttet.
½ul: Der er aktivitet på netværket.
(5)
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et
HD-fjernsyn (High ɵƬQ»±»RQʹ en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High
ɵƬQ»±»RQ Multimedia Interface).
(6)
USB 3.x SuperSpeed-porte (2)
Tilslut en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch, og få dataoverførsel med
høj hastighed.
(7)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie,
selvstændige mikrofoner.
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
for
at få oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og vælg
derefter
½P dokumentation
.
BEMÆRK:
¶år en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
6
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample