HP 15-bs000 user manual download (Page 15 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 15 of 70
½øjre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømsparetilstand. Computeren slukker for strømmen til
skærmen og andre unødvendige komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en strømsparetilstand, der
bruger mindst mulig strøm.
(2)
Lysdiode for drev
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
(3)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at
lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt
mod computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
(4)
USB 2.0-port
Tilslutter en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for
dataoverførsel.
(5)
Optisk drev
Afhængigt af computermodellen læser det en optisk disk eller
læser og skriver til en optisk disk.
(6)
Optisk drevs udløserknap
Skubber det optiske drevs G»VNVNXƫµ ud.
(7)
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK:
Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer ikke nødvendigvis, at
computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
Højre side
5
Sample