HP 15-bs000 user manual download (Page 12 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 12 of 70
Flere ½P-ressourcer
Brug denne tabel til at ƬQGµ ressourcer, der indeholder produktoplysninger, brugsanvisninger med mere.
Ressource
Indholdsfortegnelse
Opsætningsvejledning
Oversigt over computeropsætning og -funktioner
HP-support
For HP-support skal du gå til
support
.
Chat online med en HP-tekniker
Telefonnumre til HP-support
·ideoer om erstatningsdele (kun udvalgte produkter)
·edligeholdelses- og servicevejledninger
Find et HP-servicecenter
Sikkerheds- og komfortvejledning
Sådan får du adgang til denne vejledning:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og
vælg derefter
½P dokumentation
.
‒ eller –
·ælg knappen
Start
, vælg
½P
, og vælg derefter
½P
dokumentation
.
‒ eller –
½å til
ergo
.
VIGTIGT:
Du skal være tilsluttet internettet for at få
adgang til den seneste version af
brugervejledningen.
Korrekt opsætning af arbejdsstation
·ejledning i arbejdsstillinger og -vaner, som øger din komfort og
mindsker risikoen for personskade
Sikkerhedsoplysninger vedrørende el og maskinel
Generelle bemærkninger, sikkerhed og miljø
Sådan får du adgang til dette dokument:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og
vælg derefter
½P dokumentation
.
‒ eller –
·ælg knappen
Start
, vælg
½P
, og vælg derefter
½P
dokumentation
.
·igtige lovgivningsmæssige bemærkninger, herunder om
ÀR³±VN´ƫµ¼Vµ af batterier.
Begrænset garanti
*
Sådan får du adgang til dette dokument:
·ælg knappen
Start
, vælg
½P hjælp og support
, og
vælg derefter
½P dokumentation
.
‒ eller –
·ælg knappen
Start
, vælg
½P
, og vælg derefter
½P
dokumentation
.
‒ eller –
½å til
go/orderdocuments
.
Ųµº»ƬNNµ garantioplysninger om denne computer
2
Kapitel 1
Kom rigtigt i gang
Sample