HP 15-bs000 user manual download (Page 11 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 70
1
Kom rigtigt i gang
Denne computer er et kraftfuldt værktøj, der er designet til at forbedre dit arbejde og din underholdning. Læs
dette kapitel for at lære om bedste praksis, efter du har opsat computeren, sjove ting du kan gøre med
computeren, og hvor du ƬQGµ³ Ʈµ³µ HP-ressourcer.
Bedste fremgangsmåder
Efter at du har NRQƬJX³µ³µ± og registreret computeren, anbefales det, at du udfører følgende trin for at få
mest muligt ud af din investering:
Sikkerhedskopiér din harddisk ved at oprette gendannelsesmedier. Se
Sikkerhedskopiering,
gendannelse og genoprettelse
på side
48
.
Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du oprette forbindelse til et kabelbaseret eller et trådløst
netværk. Se detaljer i
Tilslutning til et netværk
på side
16
.
½ør dig bekendt med computerhardware og -software. Flere oplysninger ƬQGµ³ du under
Lær din
computer at kende
på side
4
og
Brug af underholdningsfunktioner
på side
21
.
Opdatér eller køb antivirussoftware. Se
Brug af antivirussoftware
på side
42
.
Bedste fremgangsmåder
1
Sample