HP 15-bs000 user manual download (Page 10 of 70)

Languages: Danish
Pages:70
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 70
10
Brug af ½P PC ½ardware Diagnostics (·EFI)
..................................................................................................
46
Download HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) til en USB-enhed
.......................................................................
47
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
....................................................................................
48
Oprettelse af gendannelsesmedier og sikkerhedskopier
...................................................................................
48
Oprettelse af HP gendannelsesmediet (kun udvalgte produkter)
...................................................
48
Brug af Windows-værktøjer
................................................................................................................................
49
Sikkerhedskopiering og gendannelse
.................................................................................................................
50
½enoprettelse ved brug af HP Ãecovery Manager
............................................................................
50
Hvad du skal vide, før du starter
....................................................................................
51
Brug af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
....................................
51
Brug af HP gendannelsesmedier til gendannelse
..........................................................
52
Ændring af opstartsrækkefølgen for computeren
.........................................................
52
Fjernelse af HP gendannelsespartitionen (kun udvalgte produkter)
............................
53
12
¾±H³¶ƬNµW¶²QHU
..........................................................................................................................................
54
ÂQGJ´QJVµƫµN±
.....................................................................................................................................................
54
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
55
13
Elektrostatisk udledning
............................................................................................................................
56
14
Tilgængelighed
.........................................................................................................................................
57
Understøttede hjælpe-teknologier
.....................................................................................................................
57
Kontakt support
...................................................................................................................................................
57
Indeks
............................................................................................................................................................
58
x
Sample