HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 72 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 72 of 74
Indeks
A
Adgangskoder
Windows
36
adgangskoder
Setup Utility (BIOS)
37
Adgangskoder i Setup Utility (BIOS)
37
Afsnit 508 i standarderne om
tilgængelighed
55, 56
Antivirussoftware, bruge
38
AT (teknologiske hjælpemidler)
ƬQGH
54
formål
53
B
batteri
afhjælpning af lav
batterispænding
30
DƮDGQLQJ
29
forseglet fra fabrikken
30
lave batteriniveauer
29
strømbesparelse
29
sådan
ƬQGHU
du oplysninger
29
batteri forseglet fra fabrikken
30
batterioplysninger, sådan
ƬQGHU
du
29
batterispænding
28, 29
bedste fremgangsmåder
1
berøringsskærmens bevægelser
HQ³ƬQJHUV
glidning
25
Bevægelser på TouchPad'en og
berøringsskærmen
WRƬQJHU³NQLEH]RRP
23
tryk
22
BIOS
downloade en opdatering
41
fastlægge version
40
opdatere
40
start af Setup Utility
40
Bluetooth-enhed
14, 16
Bluetooth-mærkat
13
brug af tastaturet og valgfri mus
25
brug af TouchPad
22
Bruge adgangskoder
36
C
FHUWLƬFHULQJVPÁUNDW
for trådløs
13
D
dataoverførsel
21
Diskdefragmenteringssoftware
32
Diskoprydningssoftware
32
driftsmiljø
51
Dvaletilstand
afslutte
27
starte
27
startes ved kritisk lav
batterispænding
30
E
ekstern strøm, brug af
30
elektrostatisk
DƮDGQLQJ
52
esc-tast,
LGHQWLƬFHUH
10
F
ƬQJHUDIWU\N²
registrere
37
ƬUHZDOOVRIWZDUH
38
Ʈ\WLOVWDQG
14
fn-tast,
LGHQWLƬFHUH
10
forsendelse af computeren
34
G
gendanne
47
diske
48
HP-gendannelsespartition
48
medier
48
86%³ƮDVKGUHY
48
gendannelsesmedie
oprette bruge Windows-
værktøjer
47
oprette vha. HP Cloud Recovery
Download-værktøjet
48
genoprette
47
glid med en
ƬQJHU³EHYÁJHOVH
berøringsskærm
25
GPS
16
H
handlingsknap til tastaturs
baggrundslys
11
Handlingstasten Få hjælp i Windows
10
11
handlingstasten Lydløs
11
handlingstasten Skift
skærmbillede
11
handlingstaster
afspil
11
bruge
10
Ʈ\WLOVWDQG
11
Hjælp
11
højttalernes lydstyrke
11
LGHQWLƬFHUH
10
lydløs
11
næste nummer
11
pause
11
skifte visning af skærmbillede
11
skærmens lysstyrke
11
Skærm til beskyttelse af
skærmindhold
10
stop
11
tastaturbaggrundslys
11
handlingstaster til højttalernes
lydstyrke
11
handlingstaster til skærmens
lysstyrke
11
handlingstast til afspilning
11
handlingstast til beskyttelse af
skærmindhold
10
handlingstast til pause
11
handlingstast til skærmen med
beskyttelse af personlige
oplysninger,
LGHQWLƬFHUH
10
hardware, placering
3
HD-enheder, tilslutte
19, 21
HDMI-port
LGHQWLƬFHUH
4
tilslutning
19
headset, tilslutning
19
hjælp til handicappede
53
hovedtelefoner, tilslutte
18
HP's tilgængelighedspolitik
53
HP 3D DriveGuard
32
HP-enhed som en tjeneste (HP
DaaS)
39
60
Indeks
Sample