HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 69 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 69 of 74
Anden amerikansk lovgivning og initiativer
Den amerikanske lov om amerikanere med handicap (Americans with Disabilities Act, ADA), den
amerikanske telekommunikationslov (Telecommunications Act), den amerikanske rehabiliteringslov
(Rehabilitation Act) og andre
Canada
Den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap (Accessibility for Ontarians with
Disabilities Act, AODA) blev oprettet med det sigte at udarbejde og implementere tilgængelighedsstandarder,
der skulle sikre Ontarios borgere med handicap adgang til varer, tjenester og faciliteter og inddragelsen af
personer med handicap i udviklingen af tilgængelighedsstandarder. Den første standard i AODA er en
standard om kundeservice. Der er dog også standarder om transport, beskæftigelse samt information og
kommunikation under udarbejdelse. AODA gælder for regeringen i Ontario, den lovgivende forsamling, alle
udpegede
RƫHQWOLJH
organisationer og alle personer eller organisationer, der stiller varer, tjenester eller
faciliteter til rådighed for
RƫHQWOLJKHGHQ
eller andre tredjeparter, der som minimum har én medarbejder i
Ontario. Inden den 1. januar 2025 skal der
WUÁƫHV
foranstaltninger på tilgængelighedsområdet. Se
ƮHUH
oplysninger i
den canadiske lov om tilgængelighed for Ontario-borgere med handicap (Accessibility for
Ontarians with Disabilities Act, AODA)
.
Europa
EU-mandat 376, ETSI's tekniske rapport, ETSI DTR 102 612: "Menneskelige faktorer, europæiske
tilgængelighedskrav i forbindelse med
RƫHQWOLJH
kontrakter om produkter og tjenesteydelser inden for IKT-
sektoren (Europa-Kommissionens mandat M 376, fase 1)" er blevet
RƫHQWOLJJMRUW±
Baggrund: De tre europæiske standardiseringsorganer har oprettet to parallelle projektteams, der står for
udførelsen af de opgaver, der er anført i Europa-Kommissionens "mandat 376 til CEN, CENELEC og ETSI til
støtte for europæiske tilgængelighedskrav i forbindelse med
RƫHQWOLJH
kontrakter om produkter og
tjenesteydelser inden for IKT-sektoren".
ETSI TC's særlige taskforce 333 for menneskelige faktorer har udarbejdet ETSI DTR 102 612. Se
ƮHUH
oplysninger om
den særlige taskforce 333's arbejde
(herunder mandat,
VSHFLƬNDWLRQ
af de detaljerede
arbejdsopgaver, tidsplan for arbejdet, tidligere udkast, liste over modtagne kommentarer og taskforce 333's
kontaktoplysninger).
Et sideløbende projekt behandlede de dele, der vedrørte vurderingen af hensigtsmæssige test- og
overensstemmelsesordninger. Dette er beskrevet i CEN BT/WG185/PT. Se
ƮHUH
oplysninger på webstedet for
CEN-projektteamet. De to projekter koordineres nøje.
CEN-projektteamet
Europa-Kommissionens mandat til e-tilgængelighed (PDF 46 KB)
Storbritannien
Den britiske lov om forskelsbehandling på grund af handicap (Disability Discrimination Act, DDA) fra 1995
blev vedtaget med det formål at sikre blinde og handicappede brugeres adgang til websteder i Storbritannien.
W3C-politikker for Storbritannien
Australien
Den australske regering har annonceret sin plan om at implementere
retningslinjer for tilgængelighed af
webindhold (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)
.
Alle den australske regerings websteder skulle have en niveau A-overensstemmelse inden 2012 og
niveau AA-overensstemmelse inden 2015. Den nye standard erstatter WCAG 1.0, som blev indført som et
mandatkrav til agenturer i 2000.
Standarder og lovgivning
57
Sample