HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 60 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 60 of 74
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af
gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)
Du kan bruge værktøjet HP Cloud Recovery Download til at oprette et HP-gendannelsesmedie på et startbart
86%³ƮDVKGUHY
på følgende måde.
1.
Gå til
support
.
2.
Vælg
Software og drivere
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
BEMÆRK:
Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til
support
, vælg dit land eller din region, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Gendannelse og genoprettelse
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
Windows tilbyder
ƮHUH
muligheder for gendannelse, nulstilling og opdatering af computeren. Se
Brug af
Windows-værktøjer
på side
47
for yderligere oplysninger.
Gendannelse vha. HP-gendannelsesmedie
HP-gendannelsesmediet benyttes til at gendanne det oprindelige operativsystem og de
softwareprogrammer, der blev installeret fra fabrikken. På udvalgte produkter kan det oprettes på et
startbart
86%³ƮDVKGUHY
ved hjælp af HP Cloud Recovery Download-værktøjet. Se
Brug af HP Cloud Recovery
Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier (kun udvalgte produkter)
på side
48
for at få
yderligere oplysninger.
BEMÆRK:
Hvis du ikke selv kan oprette gendannelsesmedier, skal du kontakte support for at modtage
gendannelsesdiske. Gå til
support
, vælg dit land eller dit område, og følg derefter
anvisningerne på skærmen.
Sådan gendanner du dit system:
Indsæt HP-gendannelsesmediet, og genstart computeren.
Ændring af startrækkefølgen for computeren
Hvis computeren ikke genstarter med HP-gendannelsesmediet, kan du ændre computerens startrækkefølge.
Dette er rækkefølgen på enhederne, der er anført i BIOS, hvor computeren søger efter startoplysninger. Du
kan ændre valget til et optisk drev eller et
86%³ƮDVKGUHY²
afhængigt af placeringen af dit HP-
gendannelsesmedie.
Sådan ændres startrækkefølge:
VIGTIGT:
Hvis der er tale om en tablet med et aftageligt tastatur, skal du tilslutte tastaturet til tastatur-
soklen, før du følger disse trin.
1.
Indsæt HP-gendannelsesmediet.
2.
Tilgå systemets
Start
-menu.
For computere eller tablets med tilsluttede tastaturer:
Tænd eller genstart computeren eller tabletten, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f9
for
startindstillinger.
48
Kapitel 11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
Sample