HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 58 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 58 of 74
For at tilpasse indstillingerne for Remote HP PC Hardware Diagnostics (UEFI) skal du følge disse trin:
1.
Tænd eller genstart computeren, og når HP-logoet vises, skal du trykke på
f10
for at åbne Computer
Setup.
2.
Vælg
Avanceret
, og vælg derefter
Indstillinger
.
3.
Foretag valg af tilpasninger.
4.
Vælg
Main
(Startside) og derefter
Gem ændringer og Afslut
for at gemme dine indstillinger.
Ændringerne træder i kraft, når computeren genstartes.
46
Kapitel 10
Brug af HP PC Hardware Diagnostics
Sample