HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 57 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 57 of 74
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics
UEFI (kun udvalgte produkter)
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI er en
ƬUPZDUH
(BIOS), der downloader HP PC Hardware Diagnostics
UEFI til din computer. Den kan udføre diagnosticering på din computer og uploade resultaterne til en
forudindstillet server. Du kan
ƬQGH
yderligere oplysninger om Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved
at gå til
go/techcenter/pcdiags
og derefter vælge
Få mere at vide
.
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
BEMÆRK:
Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
ƬQGHV
også som Softpaq, der kan downloades til en
server.
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Følg disse trin for at downloade den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI:
1.
Gå til
go/techcenter/pcdiags
. HP PC Diagnostics-hjemmesiden vises.
2.
Vælg
Download Remote Diagnostics
(Download Fjerndiagnosticering), og vælg derefter
Run
(Kør).
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -nummer
BEMÆRK:
For nogle produkter kan det være nødvendigt at downloade softwaren ved hjælp af
produktnavnet eller -nummeret.
Følg disse trin for at downloade Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -
nummer:
1.
Gå til
support
.
2.
Vælg
Find software og drivere
, vælg din produkttype, indtast produktnavn eller -nummer i det viste
søgefelt, vælg din computer, og vælg derefter dit operativsystem.
3.
I afsnittet
Diagnosticering
kan du følge anvisningerne på skærmen til at vælge og downloade den
ønskede
Remote UEFI
(Fjern UEFI)-version til produktet.
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
Ved hjælp af indstillingen Remote HP PC Hardware Diagnostics i computeropsætning (BIOS) kan du udføre
følgende tilpasninger:
Angiv en tidsplan for diagnosticering uden opsyn. Du kan også starte diagnosticering med det samme i
interaktiv tilstand ved at vælge
Udfør Remote HP PC Hardware Diagnostics
.
Angiv, hvor de downloadede diagnosticeringsværktøjer skal placeres. Denne funktion giver adgang til
værktøjerne fra HP's websted eller fra en server, som er blevet forudindstillet til denne anvendelse. Din
computer kræver ikke en traditionel lokal lagerplads (som f.eks et drev eller
86%³ƮDVKGUHY´
for at køre
fjerndiagnosticering.
Angiv en placering til lagring af testresultater. Du kan også angive indstillinger for brugernavn og
adgangskode, der bruges i forbindelse med upload.
Få vist statusoplysninger om den tidligere udførte diagnostik.
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)
45
Sample