HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 52 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 52 of 74
9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Hjælpeprogrammet Setup Utility, også kaldet Basic Input/Output System (BIOS), styrer kommunikationen
mellem alle input- og output-enheder på systemet (f.eks. diskdrev, skærm, tastatur, mus og printer).
Hjælpeprogrammet Setup Utility (BIOS) omfatter indstillinger for de typer enheder, der er installeret,
computerens opstart og mængden af system- og udvidelseshukommelse.
BEMÆRK:
For at starte Setup Utility på en tablet/bærbar hybridcomputer skal du bruge den i tilstanden for
bærbar computer med det fysiske tastatur.
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
FORSIGTIG:
Du skal være meget forsigtig, når du foretager ændringer i Setup Utility (BIOS). Fejl kan
forhindre computeren i at fungere korrekt.
Tænd for eller genstart computeren, tryk hurtigt på
esc
, og tryk derefter på
f10
.
Opdatering af Setup Utility (BIOS)
Opdaterede versioner af Setup Utility (BIOS) kan være tilgængelige på HP's websted.
De
ƮHVWH
BIOS-opdateringer på HP's websted er pakket i komprimerede
ƬOHU²
der kaldes
SoftPaqs
.
Nogle pakker, der kan downloades, indeholder en
ƬO
med navnet Readme.txt, som indeholder installations- og
IHMOƬQGLQJVRSO\VQLQJHU
til
ƬOHQ±
Sådan fastslår du BIOS-versionen
For at kunne beslutte, om du behøver at opdatere Setup Utility (BIOS), skal du først fastslå BIOS-versionen på
computeren.
For at få vist BIOS-versionsoplysninger (også kaldet
ROM-dato
og
System-BIOS
) skal du benytte en af disse
muligheder.
HP Support Assistant
1.
Skriv
support
i søgefeltet på proceslinjen, og vælg appen
HP Support Assistant
.
- eller -
Vælg spørgsmålstegnikonet på proceslinjen.
2.
Vælg
Min bærbare computer
, og vælg derefter
6SHFLƬNDWLRQHU
.
Setup Utility (BIOS)
1.
Start Setup Utility (BIOS) (se
Sådan startes Setup Utility (BIOS)
på side
40
).
2.
Tryk på
Main
(Overordnet), og notér derefter BIOS-versionen.
3.
Vælg
Exit
(Afslut), vælg en af valgmulighederne, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Se
Download af en BIOS-opdatering
på side
41
, hvis du vil undersøge, om der er nyere BIOS-versioner.
40
Kapitel 9
Brug af Setup Utility (BIOS)
Sample