HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 35 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 35 of 74
7RƬQJHU²NQLEH]RRP
Brug
WRƬQJHU³NQLEH]RRP
for at zoome ud eller ind på billeder eller tekst.
Zoom ud ved at sætte to spredte
ƬQJUH
på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter samle
dem.
Zoom ind ved at sætte to samlede
ƬQJUH
på TouchPad-zonen eller berøringsskærmen og derefter sprede
dem.
Glid med to
ƬQJUH
(kun TouchPad)
Brug glid med to
ƬQJUH
til at
Ʈ\WWH
op, ned eller sidelæns på en side eller et billede.
Sæt to spredte
ƬQJUH
på TouchPad-zonen, og træk dem derefter op, ned til venstre eller højre.
Tryk med to
ƬQJUH
(kun TouchPad)
Brug
WRƬQJHU³WU\N³EHYÁJHOVHQ
til at åbne menuen for et objekt på skærmen.
BEMÆRK:
Tryk med to
ƬQJUH
udfører samme funktion som højreklik med musen.
Tryk med to
ƬQJUH
på TouchPad-zonen for at åbne indstillingsmenuen for det valgte objekt.
Brug af bevægelser på TouchPad og berøringsskærm
23
Sample