HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 33 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 33 of 74
Søgning efter og tilslutning til trådløse Miracast-kompatible skærme (kun
udvalgte produkter)
For at registrere og oprette forbindelse til trådløse Miracast-kompatible skærme uden at forlade dine
nuværende programmer skal du følge trinnene nedenfor.
Sådan åbnes Miracast:
Indtast
projicér
i søgefeltet på proceslinjen, og klik derefter på
Projicér på en anden skærm
. Vælg
Opret forbindelse til en trådløs skærm
, og følg derefter anvisningerne på skærmen.
Brug af dataoverførsel
Din computer er en
HƫHNWLY
underholdningsenhed, der gør det muligt at overføre fotos, videoer og
ƬOP
fra
dine USB-enheder, så de kan ses på din computer.
Du kan forbedre visningsoplevelsen ved at bruge en af USB-portene Type-C på computeren til at tilslutte en
USB-enhed, såsom en mobiltelefon, et kamera, en aktivitetstracker eller et smartwatch, og overføre
ƬOHUQH
til
din computer.
VIGTIGT:
Sørg for, at den eksterne enhed er tilsluttet den rette port på computeren med det det korrekte
kabel. Følg enhedsproducentens anvisninger.
For oplysninger om hvordan du bruger funktionerne i USB Type-C, skal du gå til
support
og følge instruktionerne for at
ƬQGH
dit produkt.
Tilslutning af enheder til en USB-port Type-C (kun udvalgte produkter)
BEMÆRK:
Hvis du vil tilslutte en USB-enhed Type-C til din computer, skal du bruge et USB-kabel Type-C
(købes separat).
1.
Slut den ene ende af USB-kablet Type-C til USB-porten Type-C på computeren.
2.
Slut den anden ende af kablet til den eksterne enhed.
Brug af dataoverførsel
21
Sample