HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 29 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 29 of 74
Tilslutning til LAN kræver et RJ-45-(netværks)kabel og et netværksstik. Hvis computeren ikke har et RJ-45-
stik, skal der bruges en dockingenhed (ekstraudstyr) eller udvidelsesport.
Benyt nedenstående fremgangsmåde for at tilslutte netværkskablet:
1.
Slut netværkskablet til computerens netværksstik
(1)
.
2.
Sæt den anden ende af netværkskablet i et netværksvægstik
(2)
eller en router.
BEMÆRK:
Hvis netværkskablet er forsynet med et støjdæmpningskredsløb
(3)
, der forhindrer
forstyrrelse fra radio- og tv-modtagelse, skal du rette kablets kredsløbsende mod computeren.
Oprettelse af forbindelse til et kabelforbundet netværk – LAN (kun udvalgte produkter)
17
Sample