HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 24 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 74
Bund
Komponent
Beskrivelse
Luftkanal
Lader luftstrømmen afkøle indvendige komponenter.
BEMÆRK:
Computerens ventilator starter automatisk for at nedkøle
indbyggede komponenter og forhindre overophedning. Det er helt
normalt, at den indbyggede ventilator slår til og fra under drift.
Mærkater
Mærkaterne på computeren indeholder oplysninger, som du kan få brug for ved
IHMOƬQGLQJ
i forbindelse med
systemproblemer, eller når du har computeren med på rejser til udlandet. Mærkater kan være i papirform eller
præget på produktet.
VIGTIGT:
Kontroller følgende steder for at
ƬQGH
mærkaterne, der er beskrevet i dette afsnit: i bunden af
computeren, i batterirummet, under servicedækslet, på bagsiden af skærmen eller på bunden af en
tabletkickstand.
Servicemærkat – Giver vigtige oplysninger til
LGHQWLƬNDWLRQ
af computeren. Når du kontakter support, vil
du sandsynligvis blive spurgt om serienummeret, produktnummeret eller modelnummeret. Find disse
oplysninger, før du kontakter support.
Dit servicemærkat vil ligne et af eksemplerne herunder. Se illustrationen, der ligner servicemærkatet på
din computer mest.
12
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample