HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 22 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 22 of 74
Specialtaster
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tasten
esc
Viser systemoplysninger, når der trykkes på den i kombination
med tasten
fn
.
(2)
Tasten
fn
Udfører
VSHFLƬNNH
funktioner, hvis den anvendes i kombination
med en anden tast.
(3)
Windows-tasten
Åbner menuen Start.
BEMÆRK:
Hvis du trykker på Windows-tasten igen, lukker
menuen Start.
(4)
Handlingstaster
Udfører ofte anvendte systemfunktioner.
BEMÆRK:
På udvalgte modeller bruges handlingstasten
f5
til
at slå tastaturets baggrundslys til eller fra.
Handlingstaster
En handlingstast udfører den funktion, der er vist med et ikon på tasten. For at
ƬQGH
ud af, hvilke taster der
ƬQGHV
på dit produkt, skal du se
Specialtaster
på side
10
.
Tryk på tasten, og hold den nede for at bruge en handlingstast.
Ikon
Beskrivelse
Hjælper med at forhindre, at andre personer ser skærmindholdet fra siden. Om nødvendigt reduceres eller
øges lysstyrke i godt oplyste eller mørke omgivelser. Tryk på tasten igen for at slukke for skærmen til
beskyttelse af skærmindhold.
10
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample