HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 21 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 74
Knap og højttalere
Komponent
Beskrivelse
(1)
Tænd/sluk-knap
Når computeren er slukket, skal du trykke på knappen for
at tænde den.
Når computeren er tændt, skal du trykke kortvarigt på
knappen for at starte slumretilstanden.
Når computeren er i slumretilstand, skal du trykke
kortvarigt på knappen for at afslutte tilstanden (kun
udvalgte produkter).
Når computeren er i dvaletilstand, skal du trykke kortvarigt
på knappen for at afslutte tilstanden.
FORSIGTIG:
Hvis du trykker på og holder tænd/sluk-knappen
nede, medfører det tab af ikke-gemte oplysninger.
Hvis computeren ikke længere reagerer, og Windows-
procedurerne til lukning ikke kan anvendes, skal du holde tænd/
sluk-knappen nede i mindst 5 sekunder for at slukke
computeren.
Hvis du vil vide mere om strømindstillinger, skal du se dine
indstillinger for strømstyring:
Højreklik på ikonet
Strøm
, og vælg derefter
Indstillinger for strøm
.
(2)
Højttalere (2)
Leverer lyd.
Tastaturområde
9
Sample