HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 19 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 74
Tastaturområde
TouchPad
Komponent
Beskrivelse
(1)
TouchPad-zone
$ƮÁVHU
dine
ƬQJHUEHYÁJHOVHU
og
Ʈ\WWHU
markøren eller
aktiverer elementer på skærmen.
BEMÆRK:
Se
Brug af bevægelser på TouchPad og
berøringsskærm
på side
22
for at få
ƮHUH
oplysninger.
(2)
Venstre TouchPad-knap
Fungerer som venstre knap på en ekstern mus.
(3)
Højre TouchPad-knap
Fungerer som højre knap på en ekstern mus.
Tastaturområde
7
Sample