HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 18 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 74
Skærm
Komponent
Beskrivelse
(1)
WLAN-antenner*
Sender og modtager trådløse signaler til kommunikation med
trådløst lokalnetværk (WLAN).
(2)
Lysdiode for kamera
Tændt: Kameraet er i brug.
(3)
Kamera
Gør det muligt at benytte videochat samt optage video og billeder. Se
Brug af kameraet
på side
18
vedrørende brugen af dit kamera.
Visse kameraer gør det også muligt at logge på Windows med
ansigtsgenkendelse i stedet for med adgangskode. Se
Sådan bruges
Windows Hello (kun udvalgte produkter)
på side
37
for at få
ƮHUH
oplysninger.
BEMÆRK:
Kamerafunktionerne varierer afhængigt af
kamerahardwaren samt af den software, der er installeret på dit
produkt.
(4)
Indbygget mikrofon
Optager lyd.
*Antennerne er ikke synlige udvendigt på computeren. Hvis du vil opnå en optimal transmission, skal områderne umiddelbart omkring
antennerne holdes fri for forhindringer.
Du kan
ƬQGH
lovgivningsmæssige bemærkninger om trådløs kommunikation i det afsnit af
Bemærkninger om lovgivning, sikkerhed og
miljø
, der gælder for dit land/område.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
Vælg knappen
Start
, vælg
HP hjælp og support
, og vælg derefter
HP dokumentation
.
6
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample