HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 17 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 17 of 74
Venstre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Stik til sikkerhedskabel
Til tilslutning af et valgfrit sikkerhedskabel til computeren.
BEMÆRK:
Sikkerhedskablet er designet til at fungere
præventivt, men det forhindrer ikke nødvendigvis, at
computeren bliver udsat for hærværk eller bliver stjålet.
(2)
USB-port Type-C
Tilslutter en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch og sørger for
dataoverførsel.
BEMÆRK:
Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
(3)
Hukommelseskortlæser
Læser valgfrie hukommelseskort, der gør det muligt for dig at
lagre, administrere, dele eller tilgå oplysninger.
Sådan sættes et kort i:
1.
Hold kortet med mærkatet opad og med stikkene vendt
mod computeren.
2.
Indsæt kortet i hukommelseskortlæseren, og tryk derefter
kortet ind, indtil det sidder korrekt.
Sådan fjernes et kort:
Tryk ind på kortet, og tag det derefter ud af
hukommelseskortlæseren.
(4)
Lysdiode for drev
Blinker hvidt: Harddisken anvendes.
(5)
Lysdiode for strøm
Tændt: Computeren er tændt.
Blinker: Computeren er i slumretilstand, hvilket er en
strømbesparelsestilstand. Computeren slukker for
strømmen til skærmen og andre unødvendige
komponenter.
Slukket: Der er slukket for computeren, eller den er i
dvaletilstand. Dvaletilstand er en
strømbesparelsestilstand, der bruger mindst mulig strøm.
Venstre side
5
Sample