HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 16 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 74
Højre side
Komponent
Beskrivelse
(1)
Kombineret lydudgangsstik (hovedtelefon)/
lydindgangsstik (mikrofon)
Til tilslutning af valgfrie stereohøjttalere, hovedtelefoner,
øresnegle, headset eller et tv-lydkabel. Forbinder også en
valgfri headset-mikrofon. Dette stik understøtter ikke valgfrie
selvstændige mikrofoner.
ADVARSEL!
For at undgå høreskader skal du regulere
lydstyrken, inden du tager hovedtelefoner, øresnegle eller et
headset på. Se
Generelle bemærkninger om lovgivning,
sikkerhed og miljø
for at få yderligere oplysninger om sikkerhed.
Sådan får du adgang til denne vejledning:
Vælg knappen
Start
, vælg
HP hjælp og support
, og vælg
derefter
HP dokumentation
.
BEMÆRK:
Når en enhed sluttes til stikket, deaktiveres
computerens højttalere.
(2)
USB SuperSpeed porte (2)
Tilslut en USB-enhed såsom en mobiltelefon, et kamera, en
aktivitetstracker eller et smartwatch, og få dataoverførsel med
høj hastighed.
BEMÆRK:
Kabler og/eller adaptere (købes separat) kan være
påkrævet.
(3)
HDMI-port
Til tilslutning af en valgfri video- eller lydenhed, som f.eks. et
HD-fjernsyn (High
'HƬQLWLRQ´²
en kompatibel digital- eller
lydkomponent eller en HDMI-enhed med høj hastighed (High
'HƬQLWLRQ
Multimedia Interface).
(4)
RJ-45-stik (netværk)/lysdioder for status
Tilslutter et netværkskabel.
Hvid: Netværket er tilsluttet.
Gul: Der er aktivitet på netværket.
(5)
Lysdiode for vekselstrømsadapter og batteri
Hvid: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet er
fuldt opladet.
Blinker hvidt: Forbindelsen til vekselstrømsadapteren er
afbrudt, og batteriet har nået en lav batterispænding.
Gul: Vekselstrømsadapteren er tilsluttet, og batteriet
oplades.
Slukket: Batteriet lades ikke op.
(6)
Strømstik
Til tilslutning af en vekselstrømsadapter.
4
Kapitel 2
Lær din computer at kende
Sample