HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 11 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 11 of 74
Standarder og lovgivning
....................................................................................................................................
55
Standarder
.........................................................................................................................................
55
Mandat 376 – EN 301 549
..............................................................................................
55
Retningslinjer for tilgængeligheden af webindhold (Web Content Accessibility
Guidelines, WCAG)
...........................................................................................................
55
Love og bestemmelser
......................................................................................................................
56
USA
..................................................................................................................................
56
Den amerikanske lov for det 21. århundrede om tilgængeligheden af
kommunikation og video (21st Century Communications and Video Accessibility
Act, CVAA)
........................................................................................................................
56
Canada
.............................................................................................................................
57
Europa
.............................................................................................................................
57
Storbritannien
.................................................................................................................
57
Australien
........................................................................................................................
57
Globalt
.............................................................................................................................
58
Nyttige ressourcer og links omhandlende tilgængelighed
.................................................................................
58
Organisationer
...................................................................................................................................
58
Uddannelsesinstitutioner
.................................................................................................................
58
Andre ressourcer på handicapområdet
............................................................................................
58
HP-links
.............................................................................................................................................
59
Kontakt support
...................................................................................................................................................
59
Indeks
............................................................................................................................................................
60
xi
Sample