HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 10 of 74)

Languages: Danish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 10 of 74
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................
43
Download af HP Hardware Diagnostics Windows ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
43
Installation af HP PC Hardware Diagnostics Windows
.....................................................................
43
Brug af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..........................................................................................................
43
Opstart af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...................................................................................
44
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI til et
86%³ƮDVKGUHY
..............................................
44
Download af den nyeste version af HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.........................
44
Download af HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn eller -
nummer (kun udvalgte produkter)
.................................................................................
44
Brug af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI (kun udvalgte produkter)
.........................
45
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
..................................................................
45
Download af den nyeste version af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
...........
45
Download af Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI ved hjælp af produktnavn
eller -nummer
.................................................................................................................
45
Tilpasning af indstillinger for Remote HP PC Hardware Diagnostics UEFI
.......................................
45
11
Sikkerhedskopiering, gendannelse og genoprettelse
....................................................................................
47
Sikkerhedskopiering af data og oprettelse af gendannelsesmedier
.................................................................
47
Brug af Windows-værktøjer
..............................................................................................................
47
Brug af HP Cloud Recovery Download-værktøjet til oprettelse af gendannelsesmedier (kun
udvalgte produkter)
..........................................................................................................................
48
Gendannelse og genoprettelse
...........................................................................................................................
48
Gendannelse, nulstilling og opdatering vha. Windows-værktøjer
...................................................
48
Gendannelse vha. HP-gendannelsesmedie
......................................................................................
48
Ændring af startrækkefølgen for computeren
.................................................................................
48
12
6SHFLƬNDWLRQHU
..........................................................................................................................................
50
,QGJDQJVHƫHNW
.....................................................................................................................................................
50
Driftsmiljø
............................................................................................................................................................
51
13
Elektrostatisk
DƮDGQLQJ
.............................................................................................................................
52
14
Hjælp til handicappede
...............................................................................................................................
53
Hjælp til handicappede
........................................................................................................................................
53
Find de teknologiske værktøjer, du har brug for
..............................................................................
53
Vores forpligtelse
..............................................................................................................................
53
International Association of Accessibility Professionals (IAAP)
.......................................................
54
De bedste teknologiske hjælpemidler til dig
....................................................................................
54
Analysér dine behov
........................................................................................................
54
HP-produkters hjælp til handicappede
..........................................................................
54
x
Sample