HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 9 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 9 of 74
7
Underhåll av datorn
.....................................................................................................................................
33
Förbättra prestanda
............................................................................................................................................
33
Använda Diskdefragmenteraren
.......................................................................................................
33
Använda Diskrensning
.......................................................................................................................
33
Använda HP 3D DriveGuard (endast vissa produkter)
......................................................................
33
,GHQWLƬHUD
HP 3D DriveGuards status
.............................................................................
34
Uppdatera program och drivrutiner
....................................................................................................................
34
Rengöra datorn
....................................................................................................................................................
34
Rengöringsprocedurer
......................................................................................................................
34
Rengöra bildskärmen
......................................................................................................
35
Rengöra sidorna eller höljet
...........................................................................................
35
Rengöra styrplattan, tangentbordet eller musen (endast vissa produkter)
.................
35
Resa med eller transportera datorn
....................................................................................................................
35
8
Skydda datorn och informationen
.................................................................................................................
37
Använda lösenord
................................................................................................................................................
37
Skapa lösenord i Windows
................................................................................................................
37
Skapa lösenord i Setup Utility (BIOS)
................................................................................................
38
Använda Windows Hello (endast vissa produkter)
..............................................................................................
38
Använda programvara för internetsäkerhet
.......................................................................................................
39
Använda antivirusprogramvara
........................................................................................................
39
Använda brandväggsprogramvara
...................................................................................................
39
Installera programvaruuppdateringar
................................................................................................................
39
Använda HP Device as a Service (endast vissa produkter)
.................................................................................
40
Skydda det trådlösa nätverket
............................................................................................................................
40
Säkerhetskopiera program och information
.......................................................................................................
40
Använda en säkerhetskabel som tillval (endast vissa produkter)
......................................................................
40
9
Använda Setup Utility (BIOS)
........................................................................................................................
41
Starta Setup Utility (BIOS)
...................................................................................................................................
41
Uppdatera Setup Utility (BIOS)
............................................................................................................................
41
Ta reda på BIOS-versionen
................................................................................................................
41
Ladda ned en BIOS-uppdatering
.......................................................................................................
42
10
Använda HP PC Hardware Diagnostics
..........................................................................................................
43
Använda HP PC Hardware Diagnostics Windows (endast vissa modeller)
.........................................................
43
Hämta HP PC Hardware Diagnostics Windows
.................................................................................
43
Hämta den senaste versionen av HP PC Hardware Diagnostics Windows
....................
44
Hämta HP Hardware Diagnostics Windows med produktnamn eller
produktnummer (endast vissa produkter)
.....................................................................
44
ix
Sample