HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 8 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 8 of 74
Ansluta headset
................................................................................................................................
19
Använda ljudinställningar
.................................................................................................................
19
Använda video
.....................................................................................................................................................
19
Ansluta videoenheter med HDMI-kabel (endast vissa produkter)
...................................................
20
.RQƬJXUHUD
HDMI-ljud
....................................................................................................
20
,GHQWLƬHUD
och ansluta till Miracast-kompatibla trådlösa skärmar (endast vissa produkter)
.........
21
Använda datatransfer
..........................................................................................................................................
21
Ansluta enheter till USB Type-C-port (endast vissa produkter)
.......................................................
22
5
Navigera på skärmen
...................................................................................................................................
23
Använda styrplattan och pekskärmsgester
........................................................................................................
23
Trycka
................................................................................................................................................
23
7YÀƬQJHUV]RRP
................................................................................................................................
24
7YÀƬQJHUVVYHS
(endast styrplatta)
..................................................................................................
24
7YÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
(endast styrplatta)
..........................................................................................
24
)\UƬQJHUVWU\FNQLQJ
(endast styrplatta)
...........................................................................................
25
7UHƬQJHUVVYHS
(endast styrplatta)
...................................................................................................
25
(QƬQJHUVGUDJQLQJ
(endast pekskärm)
.............................................................................................
25
Använda ett tangentbord eller mus (tillval)
........................................................................................................
26
Använda skärmtangentbordet (endast vissa produkter)
...................................................................................
26
6
Strömhantering
...........................................................................................................................................
27
Använda strömsparläge och viloläge
..................................................................................................................
27
Initiera och avsluta strömsparläget
..................................................................................................
27
Initiera och avsluta viloläge (endast vissa produkter)
.....................................................................
28
Stänga av datorn
.................................................................................................................................................
28
Använda ikonen Energi och Energialternativ
......................................................................................................
29
Batteridrift
...........................................................................................................................................................
29
Använda HP Fast Charge (endast vissa produkter)
...........................................................................
29
Visa batteriladdning
..........................................................................................................................
30
Hitta information om batteriet i HP Support Assistant (endast vissa produkter)
...........................
30
Spara på batteriet
.............................................................................................................................
30
,GHQWLƬHUD
låga batteriladdningsnivåer
............................................................................................
30
Åtgärda låg batteriladdningsnivå
.....................................................................................................
31
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det
ƬQQV
tillgång till en extern strömkälla
........
31
Åtgärda låg batteriladdningsnivå när det inte
ƬQQV
tillgång till strömkälla
.................
31
Åtgärda låg batteriladdningsnivå om det inte går att avsluta viloläget
.......................
31
Fabriksförseglat batteri
....................................................................................................................
31
Drift med nätström
..............................................................................................................................................
31
viii
Sample