HP 14-dk0000 Laptop PC user manual download (Page 74 of 74)

Languages: Swedish
Pages:74
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 74 of 74
systemåterställningspunkt, skapa
48
säkerhetskabel, installera
40
säkerhetskopia, skapa
48
säkerhetskopiera programvara och
information
40
säkerhetskopior
48
T
tangentbordets bakgrundsbelysning,
åtgärdstangent
11
tangentbord och en mus (tillval)
använda
26
tangenter
esc
10
Ʈ\JSODQVO¿JH
11
fn
10
Windows
10
åtgärd
10
tangent för
Ʈ\JSODQVO¿JH
11, 14
tillgänglighet
53
tillgänglighet kräver bedömning
54
transport av datorn
35
WUHƬQJHUVVYHS
på styrplattan
25
trycka, styrplatte- och
pekskärmsgest
23
trådbundet nätverk (LAN)
17
trådlöst,
FHUWLƬHULQJVHWLNHWW
13
trådlöst, knapp
14
trådlöst nätverk, skydda
40
trådlöst nätverk (WLAN)
ansluta
15
företags-WLAN, anslutning
15
publikt WLAN, anslutning
15
räckvidd
15
WYÀƬQJHUVVYHS
på styrplatta
24
WYÀƬQJHUVWU\FNQLQJ
på styrplatta
24
WYÀƬQJHUV]RRP³
styrplatte- och
pekskärmsgest
24
U
underhåll
Diskdefragmenteraren
33
Diskrensning
33
uppdatera program och
drivrutiner
34
uppdatera program och drivrutiner
34
uppspelningstangent
11
USB SuperSpeed-portar,
LGHQWLƬHUD
4
USB Type-C-port, ansluta
22
USB Type-C-port,
LGHQWLƬHUD
5
uttag
ljudutgång (hörlurar)/ljudingång
(mikrofon)
4
nätverk
4
RJ-45 (nätverk)
4
uttag, ström
4
V
ventil,
LGHQWLƬHUD
12
video
HDMI-port
20
trådlösa skärmar
21
USB Type-C
22
video, använda
19
viloläge
avsluta
28
initiera
28
initieras vid kritiskt låg
batteriladdning
30
volym
justera
11
stäng av
11
W
Windows
systemåterställningspunkt
48
säkerhetskopia
48
återställningsmedier
48
Windows Hello
18
använda
38
Windows-lösenord
37
Windows-tangent,
LGHQWLƬHUD
10
Windows-verktyg, använda
48
WLAN-antenner,
LGHQWLƬHUD
6
WLAN-enhet
13
WLAN-etikett
13
WWAN-enhet
15
Å
återställa
48
återställning
48
HP återställningspartition
49
medier
49
skivor
49
86%²ƮDVKHQKHW
49
återställningsmedier
skapa med hjälp av Windows-
verktygen
48
skapa med HP Cloud Recovery
Download Tool
48
åtgärdstangenten för
sekretesskärmen
10
åtgärdstangenten för
sekretesskärmen,
LGHQWLƬHUD
10
åtgärdstangenten Get Help in
Windows 10 (Få hjälp i Windows
10)
11
åtgärdstangenter
använda
10
bildskärmens ljusstyrka
11
Ʈ\JSODQVO¿JH
11
hjälp
11
högtalarvolym
11
LGHQWLƬHUD
10
nästa spår
11
pause
11
sekretesskärm
10
spela
11
stoppar
11
stäng av
11
tangentbordets
bakgrundsbelysning
11
växla bildskärm
11
åtgärdstangent för att växla
skärmbild
11
Ö
överför data
21
62
Index
Sample